Direktionens möte 6 september 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk avstämning

a. Den ekonomiska utvecklingen
Anmärkning: Information
Föredragande: APP

 

b. Det ekonomiska läget och penningpolitiken
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves

c. Diskussion
Handling på bordet
Anmärkning: Diskussion
Föredragande: Stefan Ingves 

4. Penningpolitiskt beslut

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves 

5. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves 

6. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?