Direktionens möte 28 september 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Jens Vahlquist

4. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2017

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall

5. Riksbankens instruktion

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. IMF-lån

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Ekelund

7. Rapporter

 • Status sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin/Sara Edholm
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?