Direktionens möte 27 januari 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Riksbankens årsredovisning 2015

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Pia Kronstedt-Metz

4. Revisionsbevis

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Anja Marletta 

5. Revisionsplan 2016

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Patrick Bailey 

6. Kommunikationspolicy

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ann-Leena Mikiver 

7. Rapporter

 • Status sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
   
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
   
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mikael Nordén
   
 • Riskrapport tertial 3 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
   
 • ISK-rapport 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Emma Söderqvist 
   
 • Compliancerapport 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta
   
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
   
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
   
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

8. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

 • Riksbankens årsredovisning 2015
 • Revisionsplan 2016
 • Status sedel- och myntutbytet 
 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2015
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2015
 • Riskrapport tertial 3 2015
 • ISK-rapport 2015
 • Compliancerapport 2015

9. Övrigt


10. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?