Direktionens möte 23 februari 2016 (per capsulam)

Ärende

§1. Beslut avseende remissyttrande om Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde


 

Förelåg ett förslag till beslut avseende remissyttrande om Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde, protokollsbilaga A.


Direktionen beslutade i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande i detta beslut har lämnat sitt godkännande till förslaget via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.


Det antecknades att beslutet träder i kraft när alla deltagande i beslutet godkänt detta.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?