Direktionens möte 17 oktober 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Företrädare: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Företrädare: Stefan Ingves

3. Nya föreskrifter för insamling av statistik över värdepappersinnehav

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Gunnar Blomberg

4. Investeringsbeslut

Anmärkning: Beslut
Företrädande: Mårten Gomer

5. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mikael Nordén
 • Riskrapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Intern styrning och kontroll, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Britt-Marie Svensson
 • Compliancerapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta 
 • Internrevisionens rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Status sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson 
 • IT-strategi och genomförande av handlingsplan
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ulrika Pilestål
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin 
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Övriga rapporter

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

7 Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?