Direktionens möte 16 mars 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

4. Redogörelse för penningpolitiken 2015

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Marianne Nessén, Gabriella Guibourg

5. Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Björn Segendorf

6. Verkställande av vinstutdelning

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Peter Sellin

7. Finansiell riskpolicy

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Lovisa Furuskär

8. Investeringspolicy

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Emelie Bagelius

9. Upphävande av direktionens beslut om riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joel Montin

10. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joel Montin

11. Regler för Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joel Montin

12. Rapporter

 • Internrevisionens årsrapport 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson

 • Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pia Kronestedt-Metz
   
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
   
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
   
 • Övriga rapporter

13. Ärenden för information till fullmäktige

 • Verkställande av vinstutdelning
 • Redogörelse för penningpolitiken 2015
 • Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
 • Internrevisionens årsrapport
 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
 • Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges Riksbank 2015

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

14. Övrigt

15. Sammanträdet avslutas

Föredragande:  Stefan Ingves

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?