Direktionens möte 14 januari 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Jens Vahlquist

4. Framställning till riksdagen om lån till IMF

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Ekelund

5. Rapporter

 • Lägesbeskrivning sedel- och mynutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson 
   
 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin 
 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin 
 • Övriga rapporter Information
  Anmärkning: Information 

6. Ärenden för information till fullmäktige

 • Framställning till riksdagen om lån till IMF
 • Lägesbeskrivning sedel- och myntutbytet

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

7. Övrigt


8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?