Direktionens möte 13 maj 2016 (per capsulam)

Ärende

§1. Beslut avseende promemoria med förslag till frågor att ta upp i en översyn av riksbankslagen


 

Förelåg förslag till beslut avseende promemoria med förslag till frågor att ta upp i en översyn av riksbankslagen.


Direktionen beslutar i enlighet med förslaget genom att de direktionsledamöter som antecknats som deltagande har lämnat sitt godkännande till förslagets slutgiltiga utformning, protokollsbilaga A, via e-postmeddelanden. Dessa meddelanden har lagts i akten.


Det antecknades att beslutet träder i kraft när detta protokoll har justerats.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?