Direktionens möte 10 november 2016

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Christoffer Nordenlöw

4. Arbetsmiljöpolicy

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Christina Jacobsson

5. Finansiell stabilitet 2016:2

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Kasper Roszbach

6. Rapporter

 • Status sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter 

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson 

 • Arbetsmiljöpolicy 
 • Status sedel- och myntutbytet

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?