Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdag den 24 september 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 22 augusti 2014

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eric Frieberg

6. Direktionens rapporter

 

 

 • Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Vestin

 • Penningpolitisk uppföljning september 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: David Vestin

 • Läget i Ryssland
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Bengt Pettersson

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1
  Handling utskickad till den 22 augusti
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall

 • Ny strategisk plan och förutsättningar för verksamhetsplanering 2015
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Förerdragande: Pether Burvall

 • Internrevisionsavdelningens rapport tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Förändrade föreskrifter för inlösen av kontanter
  Handling utskickad till den 22 augusti
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg

 • Avtalsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe

 • Förlängning kreditavtal med IMF
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Caroline Leung

 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens förslag till kommande kapitalkrav på banker
  Handling utskickad till den 22 augusti
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ola Melander

 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
  Handling utskickad till den 22 augusti
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ola Melander

 • Direktionens remissyttrande – Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8)
  Handling utskickad till den 22 augusti
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joanna Gerwin

 • Ny remiss om betänkandet Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Molin

 • Direktionens möteskalender våren 2015
  Handling utskickad till den 22 augusti
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Ledamöter i personalansvarsnämnden
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling utskickad till den 22 augusti
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson, Susanna Grufman, Christina Wejshammar

7. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?