Riksbanksfullmäktige sammanträder måndag den 6 oktober 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 24 september 2014

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Direktionens rapporter

 

 • Baselkommitténs möten i Kina
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Stefan Ingves, Kerstin af Jochnick med flera

   
 • Läget i Ryssland
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Bengt Pettersson

   
 • Inlösen av kontanter
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg, Christina Wejshammar

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?