Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 24 oktober 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Peter Egardt

2. Anmälan av riksdagens beslut om val av fullmäktige i Sveriges riksbank

Handling bifogas

Anmärkning: Anmälan

Föredragande: Mithra Sundberg

3. Val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Peter Egardt

4. Godkännande av dagordningen

5. Fullmäktiges möteskalender hösten 2014 och våren 2015

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Mithra Sundberg

6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

7. Direktionens rapporter

 • Verksamhetsuppföljning tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall

 • Kapitalförvaltningen tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson

 • Riskrapport tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Nordlander

 • Compliance tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta

 • Internationell rapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

 • Direktionens remissyttranden
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Johan Molin

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?