Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 22 augusti 2014

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 13 juni 2014

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

7. Ändrad sammanträdesdag

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg

8. Granskningsrapport – Outsourcing IT-drift

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Anders Thunholm

9. Direktionens rapporter

 • Statusrapport IT-frågor
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson

 • Statusrapport hyresavtal Malmö
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson

 • Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mattias Erlandsson

 • Penningpolitisk rapport juli 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mattias Erlandsson

 • Uppdatering av läget i Ryssland
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Bengt Pettersson

 • Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall

 • Internrevisionsavdelningens rapport tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Förändrade föreskrifter för inlösen av kontanter
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Susanna Grufman, Christina Wejshammar

 • Avtalsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe

 • Förlängning kreditavtal med IMF
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Caroline Leung

 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens förslag till kommande kapitalkrav på banker
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ola Melander

 • Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Ola Melander

 • Direktionens remissyttrande – Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8)
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Joanna Gerwin

 • Direktionens möteskalender våren 2015
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Ledamöter i personalansvarsnämnden
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Sydén

10. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?