Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 19 december 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Susanne Eberstein

3. Justering av protokoll från fullmäktiges sammanträde den 21 november

Protokollet bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Susanne Eberstein

4. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

6. Direktionens rapporter

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Susanna Grufman, Leif Jacobsson, Tommy Persson

   
 • Kontanthanteringsutredningen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe

   
 • Verksamhetsplan och budget 2015
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund

   
 • Complianceplan 2015
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta

   
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Tobias Helmersson

   
 • Finansiell stabilitet 2014:2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson

   
 • Penningpolitisk uppföljning december 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Cecilia Skingsley

   
 • Förvaltningsärende
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?