Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 13 juni 2014

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 23 maj 2014

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Åsa Sydén

6. Direktionens rapporter

 • Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kristian Jönsson


 • Finansiell stabilitet 2014:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kristian Jönsson


 • Uppdatering av läget i Ryssland
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Bengt Pettersson


 • Kapitalförvaltningen tertial 1 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobsson


 • Riskrapport tertial 1 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Nordlander


 • Compliancerapport tertial 1 2014
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta


 • Säkerhetsfrågor
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Marianne Olsson


 • Riksbankens föreskrifter om rapportering till värdepappersdatabasen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jyry Hokkanen


 • Riksbankens föreskrifter om rapportering av finansmarknadsstatistik
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jyry Hokkanen

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?