Direktionens dagordning torsdag den 6 februari 2014

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Riksrevisionens årliga granskning av Riksbankens verksamhetsberättelse 2013

Anmärkning: Information

Föredragande: Staffan Nyström/ Agneta Bergman (Riksrevisionen)

4. Årsredovisning 2013

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eva Julin/ Pia Kronestedt Metz/ Henrik Gardholm

5. Revisionsbevis

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eva Julin

6. Riksbankens instruktion och arbetsordning

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Anders Vredin

7. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredrdagande: Fredrik Wallin

8. Penningpolitisk rapport februari 2014

Handling bifogas den 5/2

Anmärkning: Bordläggning

Föredrdagande: Marianne Nessén

9. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Handling på bordet
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin

 

  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

10. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Tommy Persson

11. Övrigt

12. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?