Direktionens dagordning torsdag den 26 juni

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Remissyttrande om Finansinspektionens förslag till kommande kapitalkrav på banker

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Lindquist

4. Remissyttrande om Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Handling på bordet

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ola Melander

5. Remissyttrande om betänkandet Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8)

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Joanna Gerwin

6. Direktionens kalender våren 2015

Handling på bordet

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Joanna Gerwin

7. Penningpolitisk rapport juli 2014

Handling bifogas den 25/6

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Marianne Nessén

8. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Handling på bordet
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin

  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joanna Gerwin

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?