Direktionens dagordning onsdag den 29 januari 2014

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Fredrik Bonthron

4. Riksbankens årsredovisning 2013

Handling bifogas

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Eva Julin/Pia Kronestedt Metz/Henrik Gardholm

5. Revisionsbevis

Handling bifogas

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Eva Julin

6. Ny organisation

Handling bifogas

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Anders Vredin

7. Revisionsplan 2014

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Patrick Bailey

8. Uppgradering av betalningssystemet RIX

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Felice Marlor

9. Etiska regler

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Anja Marletta

10. Rapporter

 • Compliance 2013
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta

 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2013
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund

 • Kapitalförvaltningen 2013
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Johansson

 • Riskrapporten 2013
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Nordlander/Urban Örtberg

 • Intern styrning och kontroll 2013
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Urban Örtberg

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

11. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Tommy Persson

12. Övrigt

13. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?