Direktionens dagordning onsdag den 2 april

Årende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Tobias Helmersson

4. Penningpolitisk uppföljning, april 2014

Handling bifogas den 1/4

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Marianne Nessén

5. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Handling på bordet
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Anders Vredin

 

  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?