Direktionens dagordning onsdag den 14 maj

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information

Föredragande: Tobias Helmersson

4. Finansiell stabilitet 2014:1

Handling bifogas

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Kasper Roszbach

5. Rapporter

 • FiU:s betänkande 2013/14:FiU23 Riksbankens förvaltning 2013
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Övrigt

7. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?