Direktionens dagordning måndag den 1 september

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Penningpolitisk uppföljning, september 2014

Handling bifogas

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: David Vestin

4. Rapporter

  • Rapport från ledningsgruppen
    Handling på bordet
    Anmärkning: Information
    Föredragande: Eva Julin

  • Övriga rapporter
    Anmärkning: Information

5. Övrigt

6. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?