Direktionens dagordning måndag den 1 december

Ärenden

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Kerstin af Jochnick

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Kerstin af Jochnick

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

4. Förvaltningsärende

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér

5. Förlängd giltighet för vissa interna styrdokument

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér
Anders Nordlander

6. Reviderad policy för operativa risker

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anders Nordlander

7. Reviderad policy för val av verksamhetsform

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut

Föredragande: Maria Gil

8. Complianceplan 2015

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anja Marletta

9. Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

10. Rapporter

 • Sedel- och myntutbytet, statusrapport
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar Susanna Grufman
  Leif Jacobsson

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

11. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Joanna Gerwin

12. Övrigt

13. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?