Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 20 december 2017

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu är chatten avslutad. Du kan läsa frågor och svar nedan.
 • Hej Stefan, Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på -0.50% samtidigt som KPIF har legat runt 2.0% under flera månader, är det inte dags att börja höja reporäntan redan nu?
  Patric
  Svar: Nej! Reporäntan behöver hållas på -0,5 ett tag till. Vi bedömer att räntan kommar att börja höjas i mitten av 2018. Då kommer inflationen att ligga kvar på två procent dom kommande åren.
 • Hej Stefan, Du har jobbat med ekonomi under många år, var 90-talskrisen den svåraste utmaningen du upplevt?
  Patric
  Svar: Ja definitivt i Sverige. Sedan har jag ju hanterat alla möjliga bekymmer i andra länder, men första gången är alltid svårast och det var för min den den svenska 90-talskrisen.
 • Hej Stefan, Om Sverige blir kontantlöst i framtiden, kan inte göra samhället mer utsatt för risker?
  Patric
  Svar: Vi kommer nog alltid att ha kvar kontanter i en eller annan form av beredskapskäl. Det är osannolikt att kontanterna försvinner helt och hållet även om allt fler betalningar sker på elektronisk väg.
 • Rörliga bolån brukar ju följa reporäntas rörelse nära. Nu är den ju historiskt låg, samtidigt ligger många bolån på rätt så höga procent. OM du vågar ge ett svar, vilken ränta på ett bolån med rörlig ränta tycker du är vettigt att betala som kund? Listräntor ligger 1,5-2%.
  Fredrik W
  Svar: Vi ger inte privatekonomiska råd men enligt vår prognos kommer reporäntan att börja höjas i mitten av 2018 och sedan kommer räntan att sakta stiga under överskådlig tid. D.v.s. om man lånar måste man klara betydligt högre räntor än idag.
 • Det känns som det finns en inställning till att inte amortera mer än det som krävs av banker. Hur ser ni på det? är det ekonomiskt hållbart att man inte amorterar på sina lån?
  Daniel A.
  Svar: Det är rimligt att man betalar tillbaka det man lånat. Det tycker i alla fall jag.
 • Hej Stefan! Om du fick önska dig en makroekonomisk julklapp i form av en trend, vad skulle du önska dig då?
  Alexandra
  Svar: Att vi får ordning på den svenska bostadsmarknaden. Då behöver hushållen inte låna så mycket, det blir lättare att hitta en bostad och lättare att flytta.
 • Hej Stefan, Kan Riksbankens reporänta avvika för mycket ifrån ECB:s styrränta?
  Patric
  Svar: Ja det kan den. Framförallt spelar i det avseendet oika ekonomisk utveckling en stor roll. Dock kommer vi inte undan det faktum att vi är granne med en elefant, och när elefanten rör på sig påverkas vi av det vare sig vi vill eller inte.
 • När tidigast kommer den nya valutan (e-kronan) att ges ut?
  Anders
  Svar: Det är svårt att veta. Mot slutet av 2018 har vi en klarare bild av vad vi kan tänka oss göra. Sedan tror vi också att det kommer att krävas lagstiftning för att genomföra ett sådant sprojekt och lagstiftning tar alltid tid så det dröjer nog flera är innan en e-krona som alla kan hålla introduceras.
 • Man säger ju att bostadspriser ingår i KPI genom hyreskostnader (där vi har en reglerad marknad) samt hushållens räntekostnader för boende. Men hushållens räntekostnader beror ju av räntan? Blir inte det ett cirkulärt argument eller använder man en långsiktig snittränta?
  Tage G
  Svar: Det är just av den här anledningen som vi har KPIF (KPI med konstant ränta) som målvariabel. Då mäter vi prisförändringar och inte ränteförändringar, vi behöver inte jaga vår egen svans.
 • Hej Stefan. Tar vi inte lite för lätt på den ökade skuldsättningen för privatpersoner? Tänker då främst på alla som nu tar stora bolån till väldigt låga räntor. Behöver vi inte reglera detta mer?
  Jan
  Svar: Jag håller med och av den anledningen har vi på Riksbanken alltid stött Finansinspektionens skärpta amorteringkrav och bolånetak.
 • Hej Stefan, När Riksbanken börjar höja reporäntan 2018 hur snabbt tror du räntehöjningarna kommer?
  Patric
  Svar: Vi tror att räntan kommer att höjas i långsam takt och kommer på lång sikt att ligga i intervallet 2,5 - 4 procent, men det tar många år innan vi kommer dit.
 • Hej Stefan, Du som reser mycket ut i världen, hur mycket följer andra centralbanker hur Riksbanken bedriver sin penningpolitik?
  Patric
  Svar: Andra centralbanker följer vad vi gör i två ganska olika avseenden. Alla följer hur vi sätter räntan även om det nog inte spelar någon störrre roll för ett stort land. Sedan följer man hur vi rent tekniskt genomför penningpolitiken. Peningpolitik kan "utövas/genomföras" på många olika sätt och vi har i varje fall under tiden med inflationsmål legat i framkant när det gäller t.ex. att publicera en räntebana och protokoll med enskilda ledamöters namn. Hur det går till följs med stort intresse av andra.
 • Om bopriserna fortsätter att falla, kommer ni att kunna höja räntan som planerat i mitten av nästa år?
  Michelle
  Svar: Det beror helt och hållet på vad som händer i ekonomin i övrigt och vad som händer med inlationstakten, en inflation på två procent är ju vårt mål. Vi har inget mål för bostadspriserna utan de kommer bara indirekt in i bilden via tillväxt och inflationtakt.
 • Hej Stefan! Håller du med om att penningpolitiken nu blir mer expansiv än tidigare, eftersom balansräkningen växer ytterligare (ni har tidigare sagt att mer balansräkning är substitut för räntesänkingar)?
  Magnus H
  Svar: Penningpolitiken blir å ena siden litet mera expansiv på kort sikt men å andra sidan sett över hela perioden är penningpolitiken i stort sett den samma. Det här handlar ju om att "smeta ut" ett stort obligationsförfall 2019 genom att redan nu börja återinvestera.
 • Hej Stefan, Tack för att gott jobb under 2017 och jag önskar dig en God jul och ett Gott nytt år och ser fram emot penningpolitiken under 2018!
  Patric
  Svar: Stort tack för det. God Jul och Gott Nytt År till Dig och Alla Andra som intresserar sig för svensk penningpolitik.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?