Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 7 september

 

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Stort tack för alla intressanta frågor denna vackra höstdag. Hälsningar Stefan Ingves
 • Hej Ingves :) Vad händer om riksbanken gör förlust på obligationerna? Blir det förlust i stadskassan då?
  Magdalena Andersson
  Svar: Då blir det en mindre utdelning till staten. Men det viktiga för riksbanken är inte en bokföringsteknisk vinst eller förlust. Det centrala är vårt samhällsmål att nå vårt inflationsål på två procent.
 • Hej Stefan, Finns det något tänkbart scenario när ni måste höja reporäntan även om KPI ligger under 2%?
  Patric
  Svar: Om världen skulle te sig så att det vid den tidpunkten är alldeles uppenbart att inflationen kommer att bli mycket högre än två procent längre fram.
 • Hej Stefan, Varför använder inte Riksbanken HIKP som inflationsmått som många andra länder i EU gör?
  Patric
  Svar: Den frågan diskuteraden mycket i mitten av nittiotalet. Då fastnade vi för KPI eftersom det är ett välkänt mått i Sverige. Vidare har man under några decennier diskuterat hur bostäder skall hanteras i HIKP utan att lösa den frågan. Så även mot den bakgrunden visade det sig då rätt att välja KPI, men det är fortsättningsvis en aktuell fråga.
 • Hej Stefan, När tror du att kontanter försvinner som betalningsmedel i Sverige?
  Magdalena
  Svar: Bruket av kontanter är på väg att minska kraftigt men det betyder inte att kontanter försvinner helt. Vi tror att kontanter kommer att finnas under överskådlig tid men i mindre omfattning än idag.
 • Hej Stefan, Vilka "vapen" har Riksbanken kvar när nästa lågkonjunktur kommer till Sverige?
  Patric
  Svar: Vi kan alltid sänka räntan mera och/eller köpa mera värdepapper.
 • Hej Stefan, Är den höga skuldsättningen främst ett storstadsproblem eller är den lika allvarlig i hela landet?
  Magnus
  Svar: Hushållen är högre skuldsatta i storstadsregionerna men det är ett ganska brett problem också utanför storstäderna.
 • Hej Stefan, Svensk ekonomi är stark men reporäntan är -0.50%, kan du förstå att många tvivlar på hur stark ekonomin egentligen är?
  Lars
  Svar: Ekonomin är stark och vi ser inte någon utbredd pessimism. Samtidigt är räntorna i vår omvärld mycket låga. Det rår vi inte på och då får vi också låga räntor i Sverige.
 • Hej, Varför fortsätter ni att bestraffa sparare genom negativa räntor och inflation på 2%?
  Tobias S.
  Svar: Vi behöver en låg ränta nu för att stödja den allmänna ekonomiska utvecklingen och klara vårt inflationsmål på två procent. Klarar vi det så stiger räntorna igen.
 • Hej Stefan, Många talar om bostadsbubblan men är det inte egentligen en kreditbubbla som kan spricka när ni måste höja reporäntan?
  Patric
  Svar: Prisökningar och krediter hänger ihop. Och visst, den dagen vi höjer räntan kommer det att bli kännbart för många. Det är också därför vi alltid påpekar att nuvarande mycket låga räntenivå är ovanlig.
 • Hej Stefan, Vilka effekter på Svensk ekonomi har Brexit gett hittills?
  Anders
  Svar: Så här långt små effekter. Det är också svårt att säga vad som är en konsekvens av Brexit och vad som hör till den allmänna ekonomiska utvecklingen.
 • Hej Stefan, En kanske uttjatad fråga men är fortfarande 4% en normalnivå på reporäntan?
  Annika
  Svar: Ja det är fortfarande en normalränta men så som det ser ut i världsekonomin idag kommer det att ta många många år innan vi kommer tillbaka till den räntenivån.
 • Hur fungerar ränta?
  Shaban
  Svar: Ränta är vad jag är villig att betala för at få konsumera eller investera idag i stället för i morgon.
 • Hej Stefan, Är det inte farligt att ha en minusränta under så här lång tid?
  Jan
  Svar: Det är inget speciellt med just minusränta och dom flesta möter ju inte heller minusräntor av olika slag. Låg ränt (plus eller minus) kan leda till för högt risktagande när det är lätt att låna och det bör man vara medveten om.
 • Är -0.50% räntebotten?
  Anna
  Svar: Tekniskt kan vi sänka mer om det behövs, men vi tror att det här är den mest lämpliga räntenivån just nu.
 • Hej Stefan, Finns det några fler inflationsmått än KPI,KPIF och HIKP?
  Fredrik
  Svar: Ja det finns en mängd olika inflationsmått där man rensar för olika kategorier av varor och tjänster. Ett exempel på ytterligare ett mått är KPIFxe, vilket är KPI med fast ränta och exklusive energipriser, där de sistnämna varierar mycket.
 • Hej Stefan, Fick du någon semester under sommaren?
  Patric
  Svar: Ja absolut, sommaren var lugn och fin, och det ser vi ju idag eftersom våra prognoser från i början av juli slog in, så inget speciellt krävdes av penningpolitiken under sommaren.
 • Finns det någon gräns om hur mycket statsobligationer Riksbanken får köpa?
  Johan
  Svar: Nej det är en bedömningsfråga. Vid slutet av året kommer Riksbanken att ha köpt ca 40 procent av utestående statsobligationer.
 • Hej, om ekonomin är stark och räntan låg, varför stiger inte då inflationen?
  Johan wilson
  Svar: Inflationen är faktiskt på väg upp, så ha det varit sedan 2014, men eftersom vändningen kom vid en låg nivå tar det ytterligare till 2017 innan inflationen är uppe på två procent.
 • Påverkas eran räntenivå av vad ECB och Fed gör?
  Göran
  Svar: I viss mån. Sverige är en liten mycket öppen ekonomi och då påverkas vi till en del av vad de riktigt stora centralbankerna väljer att göra.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?