Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 3 juli

Bild på riksbankschef Stefan IngvesMed anledning av offentliggörandet av reporäntebeslutet onsdag den 3 juli chattade riksbankschef Stefan Ingves här på Riksbankens webbplats.

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Stort tack för allt intresse för penningolitiken, skulder, sedlar och mynt, elektroniska pengar mm. Ha en fortsatt skön sommar. Med sommarhälsning Stefan Ingves
 • Hej Stefan Ingves! Nu behåller ni på Riksbanken reporäntan på låga 1.00%. Går Sverige verkligen så dåligt att en reporänta på bara 1.00% är motiverat?
  Patric
  Svar: Just nu är tillväxten svag och inflationen låg. Då är det motiverat med nuvarande låga reporänta ca ett år framåt. Då hjälper vi till med att hålla efterfrågan uppe så att tillväxten tar fart och inflationen höjs under 2014 och 2015.
 • Stämmer det att de flesta av våra pengar skapas av privata banker och inte av riksbanken?
  Henrik J
  Svar: Ja så är det. Merparten av de pengar som finns i dag är insättningar på bank. Det är ju idag i en viss mening elektroniska pengar. Insättningarna är mycket större än den utelöpande sedelmängden som är ca 90 miljarder kornor.
 • Hej Stefan Ingves! Nästan alla talar om Svenskarnas höga skuldsättning, så jag undrar om reporänta på bara 1.00% inte gör att skuldsättningen fortsätter att öka? Och när är Svenskarnas skuldsättning så hög att det finns fara för den finansiella stabiliteten i Sverige?
  Magnus
  Svar: Vi tror att skuldsättningen kommer att öka en del under dom kommande åren. Men långsammare än om räntan hade varit ännu lägre. Höga skulder ökar riskerna för både hushåll och den finansiella sektorn. Därför diskuterar vi den här frågan mycket. Det är mycket svårt att i förväg veta vilken nivå som är för hög. Det vet man först efter det att problem uppstått och därför är det bra att vara försiktig innan vi har fått stora problem.
 • Kan verkligen Riksbanken vänta till 2014 innan ni höjer reporäntan, med tanke på att hushållens skuldsättning fortsätter att växa som den gör just nu? När är skuldsättningen ohållbar längre?
  Anders
  Svar: Ja det tor vi är mest lämpligt. Penningpolitik handlar framförallt om inflation och ekonomisk aktivitet. Räntan behöver nu vara låg för att stödja den allmänna ekonomiska utvecklingen. Vi tror att tillväxten i världen och i Sverige tar fart under nästa år och då kommer räntan också gradvis att höjas när inflationen stiger och går mot vårt inflationsmål på två procent.
 • Hej Stefan Ingves Är det inte dags att göra något NU så att hushållens skulder begränsas. Vem är det beslutar om amorteringskrav? Om inte bankerna vill så vem?
  Peter
  Svar: Antingen beslutar bankerna själva om amorteringar eller så hamnar frågan hos finansinspektionen och ytterst kan det bli en lagstiftningsfråga som kräver politiska beslut.
 • Hur definierar du egentligen begreppet pengar? Jag har hört att ni vill avskaffa alla sedlar och mynt.
  Kalle
  Svar: Vi har ingen avsikt att avskaffa sedlar och mynt och det är upp till var och en att agöra om man vill använda sedlar och mynt eller elektroniska pengar i en ellar annan form. Det som är viktigt för oss är att vi kan genomföra betalningar på ett effektivt sätt. Hur det sedan i detalj går till kan variera. Bruket av sedlar och mynt minskar hela tiden, vilket inta är så konstigt givet den tekniska utvecklingen inom området elektroniska betalningar.
 • Med alla de här åtgärderna mot kredittillväxten som du vill införa, finns det inte en risk att man går för fort fram och man utlöser precis det scenario ni är rädda för, ungefär på samma sätt som ni gjorde i början av 90-talet?
  Anna
  Svar: Det här är som alltid en avvägningsfråga. Jag vill inte jämföra dagens situation med den som rådde i början på 90-talet. Då hade Svergie en mängd olika ekonomiska problem. Dom stora kreditförlusterna då kom framför allt från kommersiella fastigheter, och så ser det inte alls ut idag. Sedan är det angeläget att skuldökningen hos hushållen inte fortsätter eftersom då riskerna hela tiden stiger.
 • Hej Stefan! Hur påverkas ekonomin av reporäntan?
  Patrick M
  Svar: Reporäntan påverkar vilken avkastning man får på sitt sparande och vad det kostar att låna. Med en låg ränta är det billigt att låna och investera. Det håller efterfrågan uppe i Sverige. Det gör att priserna stiger. Samtidigt är det inte bra att låna för mycket.
 • Hej Stefan! Jag ser att ni planerar att skrota dagens enkronor mot nyare modell år 2017. Hur kommer man behöva gå tillväga för att lösa in dom 100tals enkronor man äger? Stå och lägga i en i taget i maskin känns lite extremt.
  Patrick M
  Svar: Enklast är nog att handla för enkronorna och när dom är slut om man använder sedlar får man tillbaka nya enkronor som växel!
 • Hej Stefan! Undrar hur mycket hushållens skuldsättningsgrad vägde in på beslutet att låta ränta ligga kvar? Och om inte skuldsättningsgraden var lika hög som idag - skulle ni då ha sänkt den?
  Jimmy
  Svar: Hushållens skulder vägdes in i beslutet, så frågan spelade en roll denna gång. Vi vill undvika problem på lång sikt, t.ex. enskilda hushåll som inte kan betala på sina lån, en stigande arbetslöshet och svårigheter med att uppnå inflationsmålet. Det här betyder att räntan är litet högre än den hade varit om vi inte hade behövt ta hänsyn till skulduppbyggnaden. Nu når vi vårt inflationsmål på två procent om ungefär två år och det tycker vi är en lagom avvägning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?