Chatt med riksbankschef Stefan Ingves den 25 oktober

Bild på riksbankschef Stefan Ingves. Foto Petter Karlberg

 

Med anledning av offentliggörandet av reporäntebeslutet torsdagen den 25 oktober chattade riksbankschef Stefan Ingves på Riksbankens webbplats.

 

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu är chatten avslutad. Tack för alla bra frågor om vår verksamhet. Ha en fortsatt bra dag. Hälsningar Stefan Ingves
 • Genom att hålla räntan uppe minskas risken för en bostadsbubbla samtidigt som företagen och därmed sysselsättningen drabbas. Varför väger riksbanken den första påverkan så högt i förhållande till den andra? Har inte snarare regeringen och riksdagen de bästa medlen mot en bostadsbubbla medan riksbanken bäst kan verka för att hålla inflationen nära tvåprocentsmålet? Är det dina erfarenheter som chef för bankakuten på nittiotalet som ligger bakom din uppfattning?
  Magnus Olofsson
  Svar: Penningpolitken har sin del när man gör den här avvägningen. Samtidigt spelar bolånetak, amorteringar, bankernas kapitaltäckning, bankernas riskvikter på lån till bostäder och likviditetsregler också en stor roll. Svårigheten är att väga ihop alla åtgärder så att summan blir "lagom", dvs vi får en allmänt god ekonomisk utveckling samtidigt som hushållen inte lånar för mycket. Visst spelar mina erfarenheter från bankakuten en roll. Det är ett elände att reda ut sådana här problem i efterhand. Bl. a. drabbas ju då sysselsättningen och ofta under ganska lång tid.
 • Hej Stefan Ingves!Reporäntan på 1.25% är historiskt låg samtidigt som hushållens skuldkvot är historiskt hög och tillväxttakten på hushållens skulder ligger runt 4.5% vilket gör mig mycket bekymrad så jag undrar hur länge ni på Riksbanken kan hålla en så låg Reporänta som 1.25% utan att äventyra Sveriges hela ekonomi?
  Patric
  Svar: Vi tror att räntan kommer att ligga på ungefär den här nivån till hösten 2013 för att sedan höjas gradvis. Då får vi en lämplig ekonomisk utveckling med en inflation som stiger mot målet samtidigt som hushållens skulder i förhållande till inkomster ligger kvar på ungefär samma nivå som nu.
 • Förra gången höjde ni BNP och sänkte arbetslöheten, då sänkte ni räntan..., Nu sänker ni BNP höjer arbetslösheten och företag larmar om sänkt aktivitet och varsel ökar kraftigt, då gör ni ingenting, Transparant är väl ett av dina ledord? Är det BARA skuldkvoten och utlåning som var intressant vid detta möte? Det som inte fick något utrymme alls vid förra mötet. IMF's kritik om att det är svårt att följa ert resonemang kommer att få många anhängare, hur ser du på det?
  Edward Linderoth
  Svar: Det här är frågor som har diskuterats mycket länge i direktionen, också långt före min tid. Diskussionen finner du i tal och protokoll men också i den penningpoltiska rapporten. Den innehåller ett brett resonemang om den ekonomiska utvecklingen och väldigt mycket information, utöver frågan om hushållens skuldsättning. Det är den samlade bilden som avgör penningpolitikens innehåll.
 • Hej Stefan Ingves! Ni på Riksbanken brukar säga att en normal nivå på Reporäntan ligger runt 4.0% nu har vi en Reporänta på bara 1.25% tror ni att Svenska hushållen som nu tar banklån har så goda marginaler att dom klarar av sina banklån när vi kommer ha en mera normal Reporänta på 4.0% plus bankens utlåningsränta? Finns det inte en risk att dagens bolånekunder blir räntedopade av dom låga räntorna?
  Magnus
  Svar: En låg ränta stöder den allmänna ekonomiska utvecklingen men å andra sidan finns det också då en risk att man lånar för mycket. Det gäller att hitta en lagom avvägning. Både banker och hushåll bör räkna med andra betydligt högre räntor som man också skall klara av. Det är just därför man gör vad som brukar kallas "kvar att leva på kalkyler" för olika räntenivåer.
 • Hej Stefan Ingves, Från er synpunkt, finns det anledning att ge åtminstonde moralisk stöd till den utvecklingen som ECB nu tar sig an för att få bukt med problemet i euro zonen, d vs, at bryta kopplingen mellan bankernas och medlemsländernas egna skulder, för att minska risk i systemet. Mvh, Jonathan Boyd, web editor, InvestmentEurope, +44 (0)20 7316 9193
  Jonathan Boyd
  Svar: Det ligger i allas intresse att problemen inom eurområdet löses så snart det bara är möjligt. Det har också Sverige stor nytta av. Finansiellt är vi beredda att bidra med 10 miljarder dollar i form av utlåning till IMF som sedan lånar pengarna vidare till länder som behöver hjälp. Riksdagen komer att fatta det formella beslutet om den här typen av utlåning ganska snart.
 • Hej, Jag har med stor behållning läst er fördjupning om arbetsmarknadens funktionssätt. Hur påverkar den försämrade matchningen er prognos? Spelar det roll för er syn på resursutnyttjandet i ekonomin eller snarare er syn på den långsiktiga jämviktsarbetslösheten?
  Mvh, Karine
  Svar: När det gäller prognosen har vi justerat upp arbetslösheten och det tar också längre tid innan arbetslösheten faller tillbaka. Den försämrade matchningen är en del av prgnosrevideringen men konjunkturen spelar också en roll.
 • Hej Stefan, att styra reporäntan är ju som bekant ett sätt att försöka upprätthålla ett fast penningvärde. Ett annat sätt är ju att styra växelkursen mellan kronan och andra valutor. Är det något ni i direktionen överväger?
  Annika
  Svar: Nej, vi försökte göra det under många år fram till och med 1992, men med dålig framgång. Nu har vi haft en flytande växelkurs och ett inflationsmål sedan dess. Det har fungerat väl för Sverige och vi kommer att fortsätta på det sättet. Växelkursmål är inte aktuellt.
 • I din artikel från förra veckan säger du att det finns få andra verktyg idag än reporäntan för att hantera hushållens skuldsättning. Vad ser du som mest sannolikt och enklast att genomföra, ränteavdrag el amorteringskrav?
  P
  Svar: Jag tycker det är bra om man gör båda, men jag kan inte bedöma vad som kommer att ske härnäst. Det här kräver också en politisk diskussion och vart den leder vet jag inte.
 • Vad tror ni om nästa räntebeslut? Är det troligare med en höjning eller tvärtom?
  Hans Nord
  Svar: Den bedömning vi gör denna gång är att det är nu mer sannolikt att räntan kommer att sänkas än höjas under vintern. En fortsatt låg ränta stimulerar ekonomin och leder till att inflationen stiger mot målet på två procent under 2014.
 • Var någon stans finns Sveriges guldreserv???
  Tina
  Svar: Det svarar vi inte på. Det är hemligt!
 • Borde ECB sänka räntan?
  Pelle
  Svar: Det ankommer inte på oss att göra den typen av bedömning. Vi bedriver svensk penningpolitik och ECB penningpolitik inom EMU.
 • Hej Stefan, Ni får kritik från IF Metall för era uttalanden om minimilöner. Anser du att det är det Riksbankens uppgift att ge rekommendationer åt arbetsmarknadens parter?
  Niklas Orrje
  Svar: Vi ger inte några rekommendationer men vi följer nära vad som sker eftersom löneutvecklingen påverkar den allmänna ekonomiska utvecklingen och inflationstakten. Båda är viktiga när vi överväger hur penningpolitiken skall utformas.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?