Chatt med Stefan Ingves den 11 februari 2010

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu har vi avslutat chatten. Tack för alla frågor.
 • Hej Stefan. Hur blir det med eventuella räntehöjningar? Kan vi få behålla våra låga boräntor ett tag till?
  Roger
  Svar: Vi räknar med att reporäntan höjs till sommaren eller tidig höst, men räntan kommer att vara ganska låg under lång tid.
 • Hej! Inom vilka spann vill ni se TCW-index ligga? För närvarande ligger det på 135,72. När för vi en krona som är stark?
  Bertil J
  Svar: Vi tror att tcw-index kommer att ligga ungefär kring 127 men vi har inget mål för växelkursen.
 • Hej Läste att ränta plancera att höjas tidigare än till hösten. Tror du att det kommer blir en räntehöjning tidigare än i juni?
  Ulrika Svensson
  Svar: Vi tror att räntan kommer att börja höjas till sommaren eller tidig höst.
 • vid vilka datum under 2010 infaller de kommande penningpolitiska mötena
  Göran Berg
  Svar: Alla datum finns på vår hemsida, kolla där.
 • Vore det inte bättre om staten fick kontroll över penningutgivningen?
  Bengt
  Svar: Nuvarande ordning med en självständing centralbank med stabila priser som mål fungerar utmärkt.
 • Vad säger du om att Byggnads motiverar sina avtalskrav med att Riksbanken påstås ha gjort bedömningen att det finns ett löneutrymme på 2,5 procent?
  Kjell Frykhammar
  Svar: Vi uttalar oss inte om löneutrymme, vi gör en prognos över hur vi tror att lönerna kommer att utvecklas. Det är upp till parterna att förhandla om löner. Vårt jobb är att se till att inflationen blir två procent givet löneutvecklingen och annat som händer i ekonomin.
 • Hur ser du på guldmyntfot? Bör Riksbanken köpa på sig mer guld som andra länder gör?
  Fredrik
  Svar: Nej, vi har en längre tid sålt guld eftersom vi haft för mycket guld i valutareserven. Guldmyntfot är inte aktuellt i Sverige.
 • Hej! Vi har sparat ihop en ansenlig summa pengar till insats i ett hus men konkurreras ut i budgivningar av personer som i princip lånar 100%. Hur stor andel egen insats tycker du vore rimligt för att köpare har viss marginal om huspriser sjunker? Eller skall staten (BKN mm) och Riksbanken alltid bara tillåta stigande huspriser. Struntar ni i den moral hazard som ni skapar genom att alltid sänka räntan till extremt låga nivåer så att priserna kann pumpas upp ytterligare? IDag kan man betala ränta på ett 4-miljonerslån med enbart barnbidragen om man har 3 barn... (1% rörlig boränta före skatt, 0.7% efter). Har alla en lagstadgad rätt till lyxboende?
  Sk hyresmupp
  Svar: Det är svårt att besvara er fråga i detalj men jag tycker inte att man skall belåna sin bostad till 100% och man bör också amortera på lånen. Var och en måste dock i slutänden stå för sina egna beslut och se till så att man kan betala.
 • Hej Stefan, Hur många procent över reproräntan kan man räkna med att boräntan ligger generellt? Tack
  Jonas
  Svar: I genomsnitt brukar den rörliga boräntan ligga ca 1,5 procentenheter över reporäntan.
 • Hej Stefan! Skulle krisen i de så kallade PIIGS-länderna kunna föraändra den svenska penningpolitiken om situationen där förvärras?
  August
  Svar: Dom direkta kopplingarna mellan de här länderna och svensk penningpolitik är små, indirekt leder problem med statsskulden till lägre efterfrågan längre fram, något som då kanske kan påverka den svenska ekonomin.
 • Hejsan. Du skriver: "räntan kommer att vara ganska låg under lång tid." Vad innebär det tror du? 1 år till er handlar det om längre tid? Ingen mening att binda bolånen på 5 år redan nu då?
  Benny
  Svar: Vår bedömning nu är att om ett år kommer reporäntan att vara ungefär 1 procent. Binda eller inte binda, det måste du avgöra själv. Det viktiga är att fundera igenom vilka risker du tar.
 • Hej! Vilka faktorer är det som spelar in vid en finanskris och hur kan det slå så hårt globalt? Vad är det som gör att "bägaren rinner över" då det går väldigt snabbt när krisen väl är ett faktum?
  Mattias F
  Svar: Numera sköter många banker en viktigt del av sin finansiering på den globala marknaden. En konsekvens är att allt hänger ihop mycket mera än förr, dvs problem sprider sig snabbare än tidigare. Påverkas förtroendet kan det snabbt få negativa konsekvenser.
 • hur kommer det sig att ni tar efter usa,s räntepolitik? som alla vet var det dom låga räntorna för länge som orsakade kraschen? vill ni ha en boom and bust ekonomi? ps. stabila priser är väl det sista vi har i sverige för tillfället
  matti
  Svar: Vad som sker i USA bestämmer inte penningpolitiken i Sverige. Vi utformar penningpolitiken så vi klarar vårt inflationsmål på 2% och det gör vi oberoende av vad andra centralbanker gör.
 • Vad tror du om arbetslösheten framöer? Kommer det att bli svårt att få jobb de närmsta åren?
  Studenten
  Svar: Det ser bättre ut än vi trott tidigare men arbetslösheten kommer tyvärr fortsättningsvis att ligga på drygt 9 % de närmaste åren, men det ser ganska olika ut i olika delar av den svenska ekonomin.
 • År det svårt att fatta dessa viktiga beslut som påverkar så många människor?
  Inger
  Svar: Inga stora beslut är lätta eller enkla att fatta men man får en viss vana över åren. Med dom mål vi har strävar vi alltid efter en god ekonomisk utveckling i Sverige och det är framför allt inflationsmålet på 2% som vägleder oss.
 • Om krisen i PIIGs- ekonomierna skulle förvärras hur skulle det påverka svensk penningoplitik? Finns det några tankegångar kring det i Riksbanken?
  August
  Svar: Några direkta effekter är det svårt att se. Vi för ju en penningpolitik anpassad efter svenska förhållanden. Indirekt kan det så småningom påverka Sverige om efterfågan på varor och tjänster påverkas i Europa eftersom vår export är stor.
 • Jag ska köpa hus, vilken ränta tycker du man ska räkna med i kalkylen?
  Johanna
  Svar: Man måste räkna med en högre ränta framöver. Vi tror att reporäntan så småningom kommer att närma sig 4% om några år. Till det skall man sedan lägga bankernas räntemarginal, så då kommer bolåneräntorna att vara högre än 4%, men det här är vår prognos och inte ett löfte. Framtiden är alltid osäker.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?