Chatt med Stefan Ingves den 1 juli 2010

Stefan Ingves

Torsdagen den 1 juli chattade riksbankschef Stefan Ingves på Riksbankens webbplats. Du kan läsa frågorna och svaren här i efterhand.

 

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu har vi avslutat chaten. Tack för visat intresse.
 • Vilka är de viktigaste argumenten/faktorerna som spelat in på riksbankens beslut att höja räntan idag?
  Odd
  Svar: Tillväxten i världen håller på att normaliseras. Då påverkas också den svenska ekonomin och svensk tillväxt kommer igång. Vi har redan haft positiv tillväxt i över ett år. Det leder till inflation över målet på 2% om vi inte gradvis höjer räntan.
 • Hur påverkar den höjda Repo-räntan mina sparkonton?
  Arne Bengtsson
  Svar: Det allmänna ränteläget stiger och då borde också sparräntorna gå upp.
 • Hej Stefan, När kommer räntan vara som högst och vad kommer den ligga på?
  Emma
  Svar: I vår prognos kommer räntan att ligga nära 4% om tre år.
 • Vilken funktion fyller Riksbankens valutareserv när banken inte har ett mål för kronans växelkurs?
  Johan
  Svar: Det är en likviditetsreserv som vi kan använda om bankerna behöver låna utländsk valuta av oss. Det har vi gjort under krisen.
 • Hej Stefan, Kommer Sverige verkligen kunna återhämta sig så snabbt, med tanke på att vi är ett exportberoende land och att det inte ser lika ljust ut i många andra länder.
  Emelie
  Svar: Ja vår uppfattning är att återhämtningen är rimlig. Världstillväxten kommer att ligga kring 4% och världshandeln växer nu snabbt. Det gynnar svensk export och återhämtningen i den svenska ekonomin.
 • Varför är prediktionsintervallet på tre års sikt för räntan så otroligt brett och täcker in nästan hela spannet av tänkbara räntor?
  Jens
  Svar: På tre års sikt är osäkerheten mycket stor och den egenskapen fångas med ett brett intervall.
 • Hej Stefan! Jag undrar varför reporäntan höjdes med "endast" 0,25 procentenheter? Vad är anledningen till att den inte höjdes mer?
  Therese
  Svar: Att höja med 0,25 är lagom just nu, men då skall man också komma ihåg att vi räknar med många räntehöjningar dom närmaste åren framöver.
 • Hur ser du på den svenska mot den EU ekonomiutvecklingen och de stundande ekonomiska problemen som kommer att även drabba Sverige
  Ronny
  Svar: Det går just nu bättre för Svergie än många andra länder i EU. Vi har inte några statsfinansiella problem och banksektorn fungerar väl. Därför blir återhämtningen störrer här när nu värlsdekonomin återigen växer.
 • vad menar ni med normal nivå? vad är det för onormalt med denna ränte nivå?
  Björn Wilhelmsson
  Svar: En normal räntenivå vid normala tider är ungefär 4%. Nu är räntan långt ifrån den nivån eftersom vi gått igenom en kraftig lågkonjunktur.
 • Lite förenklat är väl läget så att det går bättre för Sverige, men sämre för Europa. Hur mycket hänsyn måste ni ta till omvärlden?
  Tommy
  Svar: Vi tar alltid hänsyn till omvärlden eftersom svensk export och import är stor och påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Den här gången har vi räknat med att en del ekonomiska bekymmer återstår i andra delar va Europa.
 • Nu når ni ökar reporäntan till 0,5 så drar ju inflationen direkt mot högre höjder. Det är en ökande spiraleffekt. Vsrför inte ta det i beakt?
  Kent B
  Svar: Det gör vi. På kort sikt stiger kpi när räntan höjs. Ett annat mått är kpif där rätnehöjningar räknats bort. På längre sikt klingar ränteeffekten på kpi av och de båda indexen blir ungefär samma.
 • Hur länge tror du att det kommer att dröja innan reproräntan är uppe i typ 3% ? janette.
  Janette
  Svar: Reporäntan höjs gradvis och vår prognos är att reporäntan närmar sig 3% i mitten av 2012.
 • Har ni på riksbanken någon åsikt om hur stora lån (i %) man bör ha som mest på sitt boende?
  Tommy
  Svar: Nej det har vi inte annat än att man bör vara försiktig och se till så att man klarar räntor och amroteringar också vid högre räntenivåer än den vi har just nu.
 • Era tillväxtprognoser är mycket mer optimistiska än andras, varför?
  Axel
  Svar: Konjunkturinstitutets prognos fråm förra veckan ligger nära vår och det är inte säkert att andra prognosmakare har haft möjlighet att ta hänsyn till den allra senaste informationen där inkommande data pekar i positiv riktning.
 • Kan inflationsmålet på 2% ändras i närtid?
  Peter
  Svar: Nej!
 • Det finns ju orosmoment i Piigs-länderna samt att den globala ekonomin kanske inte återhämtar sig som man trott. Om det blir värre än idag, ser du då som möjligt att sänka reporäntan igen? Eller står vi tillräckligt på egna ben i Sverige för att fortsätta på den inslagna räntebanan?
  Tommy
  Svar: Vår bästa bedömning är att det inte kommer att bli som du föreslår. SKulle det ändå inträffa får vi ta ställnng till vilken penningpolitik som behövs då. I så fall är det möjligt att en del ränteändringar skjuts på framtiden.
 • Finns det risk för framtida inflation när centralbanker som ECB, BoE & Fed genomför/ har genomfört sk. kvantitativa lättnader?
  Jonas
  Svar: Nej jag tror inte det. Tillförseln av likviditet har framförallt skett därför att bankerna av försiktighetsskäl velat hålla mera lilkvida tillgångar och ett sådant handlande driver inte på inflationen. När sedan den ekonomiska utvecklingen normaliseras dras likviditeten tillbaka och allt återgår till det normala.
 • Vad skulle det bli för negativa effekter på den svenska ekonomin om ni inte höjer reporäntan den 7 juli?
  Tommy
  Svar: Då skulle vi få en mera obalanserad utveckling. Genom att börja höja nu och gradvis fortsätta med det under ganska lång tid ser vi till att klara vårt inflatiosnål samtidigt som den svenska ekonomon växer.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?