Chatt med Stefan Ingves den 21 april 2009

Riksbankschefen Stefan IngvesDen 21 april chattade Stefan Ingves här på webbplatsen. 

 

Du kan läsa chatten i sin helhet nedan.  

 

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu är chatten avslutad. Du kan läsa frågor och svar nedan.
 • Tycker du att Sverige ska gå över till Euro?
  Fredrik
  Svar: Det är i allt väsentligt en politisk fråga. Vi på Riksbanken anpassar oss till dom politiska besluten.
 • Om vi idag skulle höja reporäntan med 1%, vad skulle det få för konsekvenser? Tack på förhand!
  Mikaela Pal
  Svar: Då sklulle inflationen hamna ännu längre under målet på 2 % och tillväxten bli ännu sämre.
 • Då riksbanken har ett förväntat framtida inflationsmål och genom den låga reporäntan och prognostiserar via yieldkurvan, nu har stimulerat exportföretagen i Sverige för en tid genom räntesänkningar, hur tänker du få igång ekonomin för den "importernde sektorn"? Vad har ni för strategi för att höja värdet på SEK för att underlätta för de hårt drabbade importföretagen i Moder Svea?
  Kristoffer
  Svar: Penningpolitiken är till för att styra den allmänna efterfrågan i ekonomin. Vi riktar os inte särskilt mot vare sig import- eller exportföretag.
 • Hej Stefan vad tror du inför nästa år, när tror du att Riskbanken höjer ränta? Mvh Bosse
  Bosse A
  Svar: Vad vi vet nu kommer reporäntan att vara ungefär i nivå med dagens reporänta också under 2010.
 • Vad tror du fördelar och nackdelar med att ha ett tillväxtmål skulle vara som ett komplement till inflationsmålet i Sverige?
  Ludvig
  Svar: Ett mål, inflationstakten, och ett medel fungerar bäst. Idag stöder också penningpolitiken tillväxten.
 • Anser du att Tayolorregeln är ett bra verktyg för att analysera monetär politik?
  Andreas
  Svar: Taylorregeln är en bland många verktyg, varken bättre eller sämre än dom andra verktygen. I slutänden är det bedömningarna hos oss sex i direktionen som är avgörande inte någon enskild regel.
 • När presenteras mer info kring kommande sedel- och myntserien?
  Fredrik
  Svar: Mest troligt är att vi blir klara med mera information i denna fråga senare i vår.
 • Hur ser du på den kraftiga kronförsvagningen de senaste månaderna? Är det priset som får betalas för att rädda fastighetsmarknaden, bankutlåningen och ev exportindustrin?
  Markus Jalmerot
  Svar: I en liten öppen ekonomi som den svenska får man räkna med att växelkursen fluktuerar ganska mycket i orostider. Det gäller också för en del andra länder. Vi räknar med att kronan förstärks längre fram.
 • Hej Stefan! När tror du att vi passerat den här krisen och bnp ökar och arbetslösheten sjunker?
  Daniel Anderssson
  Svar: Enligt vår prognos ökar bnp långsamt 2010 och arbetslösheten börjar falla under 2011.
 • Varför säljer riksbanken guld?
  magnus
  Svar: För att vi har haft för mycket guld under lång tid i valutareserven och behöver placera i andra tillgångar.
 • ECB-styrgruppsmedlemmen Axel Weber sade i förra veckan att om ECB skulle sänka sin styrränta under 1% riskerar man stillestånd på interbankmarknaden. Vad är din kommentar till detta översatt till svenska förhållanden?
  Flute
  Svar: Det här är en fråga vi kommer att analysera ytterligare. Vid den låga räntenivå vi nu har kommer marknadernas funktionssätt att vara i stort fokus framöver.
 • Hej, Vad är Riksbankens prognos för valutakursen under resten av året, och vilka effekter kommer att synas på räntan?
  BK
  Svar: Vi räknar med att kronan kommer att stärkas och räntan kommer att ligga ganska still.
 • Hej, Min åsikt är att Riksbanken med räntan inte kan påverka inflationen. Det var kanske möjligt för 10 år sedan men idag är Sverige ett så öppet land så alla prisförändringar beror på förändringar mellan utbud och efterfrågan på en internationell nivå. Den enda branchen i Sverige som kan öka priset utan att det kommer in andra aktörer på marknaden är byggbranchen. Alla andra brancher konkurerar på en internationell marknad. Olje-, Energi-, Råvaru-, Frukt-, Grönsaks-, m m m m priser, påverkas inte alls av att räntan i sverige sänks eller höjs. Borde man inte lägga ner räntan som inflations verktyg och öppna för internationell konkurens i brancher där prisökningar sker utan påverkan av utbud och efterfrågan?
  Gunnar
  Svar: Inflationsmålet fungerar väl. Det är inte aktuellt med några andra mål för penningpolitiken.
 • Att vi har ett inflationsmål på 2% har det att göra med ungefärlig förväntad tillväxt? Dvs, skulle man ha ett högre inflationsmål om man förväntade sig mycket högre tillväxt i ett land?
  Björn
  Svar: Nej! Ett inflationsmål på 2% är väl prövat och precis lagom! Penningpolitiken kan inte påverka tillväxten på lång sikt.
 • Varför sänker ni räntan idag?
  Martin
  Svar: För att öka efterfrågan i ekonomin. Det är bra både för inflationstakt, tillväxt och artbetslöshet.
 • Hej Stefan, Vad finns det for konkreta alternativa instrument Riksbanken kan jobba med nu nar rante vapnet borjar tappa slagkraft? Jobbar Riksbanken tillsammans med regeringen nar det galler att fa igang ekonomin eller kor man var sitt race, pa var sin bana?
  Blondonbella pa Cheap Side, London
  Svar: Vi kan 1) Hålla räntan låg länge 2) Låna ut till banker och andra finansiella institut i än större omfattning än idag och 3) Vi kan också köpa statsobligationer eller bostadsobligationer på marknaden. Alla tre gör det lättare att låna, men mekanismerna för att åstadkomma detta är litet olika.
 • Överväger riksbanken idag extraordinära åtgärder som köp av statspapper, företagscertifikat osv?
  Banker
  Svar: Nej inte idag, men vid nuvarande räntenivå är det en fråga vi följer noga.
 • Lågräntepolitiken har skapat nuvarande finanskris. Varför tror du att en än mer extrem lågränta ska lösa krisen? Är det snarare inte tvärtom?
  LG
  Svar: I nuvarande läge behöver efterfrågan i världen och Sverige öka. Då är det lämpligt med en låg ränta och det helt oberoende av vad som hänt tidigare.
 • Hur tror du SEK kommer utvecklas mot EUR under de närmaste 6 månaderna?
  Valutagraf.se
  Svar: Vi har en rörlig växelkurs och räknar med att kronan kommer att stärkas framöver.
 • Vid varje räntejustering får bankerna bättre marginaler. Borde inte bankerna sänka/höja med samma gap? Och låta konsumenterna ta del av kakan?
  Joacim
  Svar: Räntan har nu sänkts från 4,75 till 0,5 %, samtidigt har alla möjliga räntor fallit också. Det sker inte i relationen 1:1 och inte heller alltid omedelbart eftersom bankerna måste ha en marginal på sin utlåning och lån med olika löptider har också ganska olika räntor. Huvuddelen av bankernas finansiering sker på marknaden och där varierar räntorna beroende på riskupfattning, penningpolitik mm.
 • Vad tror du att Riksbankens svåraste uppgift blir under 2009?
  Valutagraf.se
  Svar: Att kalibrera penningpolitiken på ett sådant sätt att vi stöder efterfrågan i Sverige, klarar inflationsmålet på några års sikt, samtidigt som vi tillhandahåller tillräckligt med utlåning till bankerna så att marknaderna fungerar.
 • Tror du de Svenska bankerna kommer ta sig helskinnade ur denna kris?
  Valutahandel.nu
  Svar: Ja, allt kommer nog att rätta till sig den här gången också. En del kreditförluster lär det bli men det kommer bankerna att klara av.
 • Hur länge har du varit riksbankschef?
  Valutaomvandling.se
  Svar: I drygt tre år.
 • Kommer Sverige klara sig bättre än de andra nordiska länderna ur finanskrisen?
  Valutaomvandling.se
  Svar: Det vill jag inte sia om i dagsläget och det är ju svårt att jämföra. Länderna är ju inte helt identiska och har olika förutsättningar att hantera den ekonomiska utvecklingen.
 • Kommer Sverige kunna ta sig ur finanskrisen utan att USA börjar vända uppåt igen?
  Nafets
  Svar: Vi tror att uppgången i Sverige kommer ungefär samtidigt som i USA men det betyder i sin tur att perioden med svag tillväxt bill kortare här.
 • Vad är det bästa med ditt jobb som riksbankschef?
  Valutaomvandling.se
  Svar: Det är roligt att gå till jobbet varje dag. För länge sedan utbildade jag mig för att hålla på med sådant här. Då var det mest teori nu är det praktik som gäller och det trivs jag med.
 • Utsätts ni för politiska påtryckningar om att hålla nere räntan? Vad jag minns fick din företrädare ett fint jobb efter han gjort en sista omdiskuterad sänkning.
  Dacke
  Svar: Nej, vi utsätts inte för några politiska påtryckningar när det gäller att bestämma räntan.
 • Hur skiljer Riksbanken mellan KPI och importerad inflation? Behövs det ett bättremätsystem för KPI?
  Henrik
  Svar: Det här är en fråga som har diskuterats i årtionden och så här långt har ingen kommit på något bättre än KPI. Vi ser inget behov av ytterligare någon ny sorts prisindex.
 • Vad har ni ekonomer emot stabila valutor? Fram till -71 kunde man skriva in valutakurserna i skolböckerna.
  Dacke
  Svar: Ja, men det funkade inte riktigt. För sveriges del blev det ändå ett antal devalveringar så den rörliga växelkurs vi haft sedan början av 90-talet har i dagens värld fungerat bättre.
 • Hur många är ni som jobbar på riksbanken? Vilka myndigheter eller banker samarbetar ni med närmast i Sverige?
  Valutaomvandling.se
  Svar: Vi är ca 360 årsarbetare och vi har olika typer av kontakter med ett stort antal banker. På myndighetssidan har vi ofta kontakt med Finansinspektionen och Riksgäldskontoret.
 • Hur kommer det sig att riksbankens chef tar sig tid att sitta och chatta med svenska befolkningen? Är detta för att stärka sin profil i samhället eller för att öka förståelsen för det ekonomiska läget, eller annat?
  Valutaomvandling.se
  Svar: Jag tycker det är viktigt för oss att kommunicera med så många som möjligt. En del av jobbet består i att prata om den svenska penningpolitiken och att så långt jag förmår vara något av en folkbildare. Alla berörs ju mer eller mindre av räntebildningen i samhället och då ankommer det på oss att på olika sätt nå ut till allmänheten. Att chatta så här är då ett alternativ bland många, också vi måste hänga med i den tekniska utvecklingen på kommunikationsområdet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?