Chatt med Barbro Wickman-Parak den 2 juli 2009

Barbro Wickman-ParakTorsdagen den 2 juli chattade vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak på Riksbankens webbplats. Du kan läsa frågorna och svaren i chatten här i efterhand. 

 

 

 

Nu är chatten avslutad.

Här kan du läsa frågor och svar i efterhand.

Nu är chatten avslutad. Du kan läsa frågor och svar nedan.
 • Leder inte den låga räntan till en ökad inflation då allt fler tar lån?
  George
  Svar: I dagsläget är inflationen inte något problem. Men när konjunturen kommer igång finns den risken men då avser vi ju att höja räntan och mota inflationen.
 • Hur tror ni detta kommer påverka den svenska kronan som redan är otroligt svag?
  Johan
  Svar: Vi har inget mål för kronan. Men allt annat lika brukar en sänkt ränta försvaga kronan. Men kronan påverkas av en mängd andra faktorer. På sikt ser vi att kronan stärks.
 • Hej! Jag undrar hur det fungerar när någon är sjuk, som denna gång. Får den personen rösta? Finns det annars något minimiantal för hur många som måste vara på plats vid ett penningpolitiskt beslut? Tack så mycket!
  Alex
  Svar: Om någon i direktionen inte kan vara med på mötet kan hon eller han inte heller rösta. För att kunna fatta beslut måste två vara närvarande och vara överens. I annat fall måste tre vara närvarande.
 • Kommer den här räntesänkningen påverka dom långa räntorna?
  Bjarne
  Svar: Det borde det kunna göra men samtidigt är det så att långa räntor i stor utsträckning påverkas av hur de långa räntorna rör sig i vår omvärld.
 • Vidlyftiga utlåningen ligger bakom dagens ekonomiska kris. Riskerar ert nuvarande agerande att hålla igång denna utlånings bubbla som till slut måste spricka iallafall?
  Per
  Svar: Problemen har inte startat i Sverige och vi har ingen "bubbla". Vi kommer inte att hålla räntan låg så länge att en sådan skulle utvecklas. Vi håller ögonen på kreditexpansion och många många andra variabler när vi bestämmer oss om räntan.
 • Bengt Dennis varnar för lättjefull konsumtion som i Lettland. Din kommentar ?
  Carl
  Svar: Hushållen som helhet har ökat sitt sparande det senaste året. Så några sådana problem kan vi inte se här.
 • Har vi nått botten på konjunkturen nu?
  Jessica
  Svar: Vi tror att det värsta produktionsfallet är bakom oss. Vi bedömer att produktionstillväxten blir svagt positiv nästa år.Däremot kommer vändningen i sysselsättningen att dröja till 2011.
 • Hur var det att sitta på Stefan Ingves plats idag?
  Undrande
  Svar: Det var intressant och lärorikt. Vi är sex personer i direktionen och vi är alla taleskvinnor/män i penningpolitiska frågor. Det förutsätts att vi klarar av t.ex. en presskonferens.
 • Varför sänkte ni inte hela vägen till noll den här gången?
  Tor
  Svar: Det finns inget säkert sätt att fastställa var den nedre gränsen för reporäntan går utan att man riskerar att få problem på penningmarkanderna. Vi i direktionen bedömer att den nedre gränsen för reporäntan i praktiken nåtts i och med dagens sänkning.
 • Varför var du emot att sänka räntan idag?
  Johan
  Svar: Jag var med på att sänka räntan till 0,25 procent. Men jag tror att vi kan behöva börja höja den lite tidigare än den räntebana som majoriteten i direktionen ställer sig bakom.
 • Varför ska de som har en sund ekonomisk inställning få betala för billiga krediter och risklåntagande? Borde inte räntan ha höjts i tid istället?
  George
  Svar: Vi sänker räntan för att stötta efterfrågan för att dämpa nedgången i ekonomin. Om produktion och sysselsättning kommer igång gynnar det alla i landet.
 • Det är jättedyrt att åka på semester i sommar. När när blir det billigare igen?
  Catrin
  Svar: Ska du åka utomlands så blir det dyrare när kronan är svag. Små valutor, som den svenska, drabbas när det är oro i världen. Men när krisen ebbar ut så räknar vi att kronan stärks.
 • Varför gör ni en ränteprognos när ni ändrar den hela tiden?
  Gunnar
  Svar: Med räntebanan vill vi förklara hur vi tänker kring penningpolitiken på lite längre sikt. Men banan är en prognos, inte ett löfte. När förutsättningarna för ekonomin ändras då ändras också prognoserna inklusive den för reporäntan.
 • När Riksbanken senast sänkte reporäntan, hörde jag - och säkert även min bank - att det troligen kunde bli ytterligare en sänkning framåt sommaren. Det har jag gått och väntat på. Därför blev jag förvånad när min bank, Swedbank nu under senaste tiden höjt både fast och rörlig ränta. Varför har de höjt och kommer de att sänka nu efter er sänkning?
  Ulla
  Svar: Bankernas upplåningskostnad styrs inte bara av reporäntan. Vilka räntor bankerna sätter till sina slutkunder beor på en mängd andra faktorer som riskbedömning, Generellt brukar det finnas en följsamhet; när Riksbanken sänker brukar tex korta boräntor följa med ner.
 • Tror du räntesäkningen kommer ha inverkan på den kraftigt minskande utrikeshandeln?
  Andreas
  Svar: Det viktiga för vår export är att ekonomin i omvärlden tar fart. Det styr inte vi via vår ränta.
 • Vad kan ni göra för att det ska bli flera jobb?
  Fredrik
  Svar: Riksbanken kan inte skapa nya jobb direkt. Men när vi stimulerar efterfrågan med lägre ränta har sysselsättningen bättre möjligheter att ta fart.
 • Vad ska du göra i sommar?
  Henrik
  Svar: Jag ska ha några veckor ledigt. Jag ser fram mot att kunna läsa något annat än alla de promemorior jag läser annars.
 • hejsan, undrar hur länge vi kommer å ha så långa räntor? Tack på förhand
  Saso
  Svar: Den ränta vi har är extremt låg. Vi räkner med att den kommer att vara låg till slutet av nästa år. Men detta är en prognos och inte ett löfte. Ändras förhållandena kan vi vara tvungna att börja höja tidigare eller senare

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?