Statistik över betalningar i RIX

Här visas betalningsstatistik för sända betalningar i RIX-systemet. Statistiken är till och med 2006 uppdelad på betalningar i kronor och betalningar i euro. För euro är statistiken också uppdelad på betalningar inom Sverige och betalningar inom EU.