Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 26 oktober 2011

Vid det penningpolitiska mötet den 26 oktober beslutade Riksbankens direktion att lämna räntan oförändrad på 2 procent. Direktionen beslutade också att avvakta med ytterligare höjningar av reporäntan till en bit in på nästa år. En sådan reporäntebana väntas bidra till att stabilisera inflationen runt målet på 2 procent och resursutnyttjandet kring en normal nivå.

Beslutet fattades mot bakgrund av den penningpolitiska diskussionen. Slutsatserna från diskussionen är att oron kring de statsfinansiella problemen i både USA och Europa väntas dämpa utvecklingen i svensk ekonomi. Hittills har dock Sverige framförallt påverkats i form av ett minskat förtroende bland hushåll och företag. Hushållens konsumtion väntas öka långsammare och det bidrar till en svagare utveckling i svensk ekonomi framöver. När osäkerheten minskar och förtroendet återvänder, väntas svensk ekonomi växa i mer normal takt och resursutnyttjandet stiga. Det underliggande inflationstrycket är lågt i dagsläget. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger framöver, ökar trycket på inflationen.

 

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att lämna räntan oförändrad och mot reporäntebanan i den penningpolitiska rapporten.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 26 oktober i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?