Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 25 oktober 2010

Vid det penningpolitiska mötet den 25 oktober beslutade Riksbankens direktion att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent. Direktionen bedömde att reporäntan gradvis måste höjas för att stabilisera inflationen nära Riksbankens mål på 2 procent och för att uppnå ett normalt resursutnyttjande i svensk ekonomi. Den svaga utvecklingen i omvärlden gör dock att räntan inte behöver höjas lika mycket de kommande åren som direktionen räknat med i sin prognos i början av september.

Slutsatsen av den penningpolitiska diskussionen kan sammanfattas med att den svenska ekonomin utvecklas starkt. Inflationstrycket är lågt men väntas stiga i takt med att konjunkturläget förstärks. Den breda uppgången i svensk ekonomi bidrar också till att sysselsättningen ökar snabbt. Samtidigt är utvecklingen i omvärlden fortsatt osäker. Återhämtningen i USA väntas ta tid och de stora finanspolitiska åtstramningarna i flera europeiska länder dämpar tillväxten i Europa. En långsam återhämtning i dessa länder medför ett måttligt inflationstryck och låga omvärldsräntor.

 

Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent och mot prognosen för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, i den penningpolitiska rapporten.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 25 oktober i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?