Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 10 februari 2010

Vid det penningpolitiska mötet den 10 februari beslöt Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att konjunkturuppgången vilar på fastare mark och att det därför finns skäl att höja räntan något tidigare än i bedömningen i december. Reporäntan väntas höjas från och med sommaren eller tidig höst.

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och förordade en sänkning av reporäntan till 0 procent och fortsättningsvis en reporäntebana 0,25 procent under huvudscenariots räntebana till och med fjärde kvartalet 2010.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 10 februari i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?