Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 1 september 2010

För att klara inflationsmålet om 2 procent och skapa förutsättningar för en stabil utveckling i den reala ekonomin behöver räntan successivt höjas mot mer normala nivåer. Därför beslöt Riksbankens direktion vid det penningpolitiska mötet den 1 september att höja reporäntan med 0,25 procentenheter från 0,5 procent till 0,75 procent.

Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit stark. Världshandeln har stigit snabbt, vilket har bidragit till att exporten och investeringar har tagit ordentlig fart. Det har också skett en betydande förbättring på arbetsmarknaden. En fortsatt återhållsam aktivitet i euroområdet och en mer utdragen återhämtning i USA väntas dämpa utvecklingen något i Sverige på sikt.

 

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent samt mot reporäntebanan i den penningpolitiska uppföljningen. Vice riksbankschef Karolina Ekholm reserverade sig mot reporäntebanan.

 

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 1 september i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?