Särskilt protokoll från direktionens sammanträde 1999-04-08

Närvarande

Lars Heikensten, ordförande

Eva Srejber

Villy Bergström

Kerstin Hessius

Lars Nyberg

     –––

Sven Hulterström, fullm.ordf.

Johan Gernandt, fullm.vice. ordf.

     –––

Björn Hasselgren

Ann-Kristin Johnsson

Robert Sparve

Åsa Sydén

Michael Wallin

 

§ 1. Riksbankens reporänta

Vice riksbankschefen Lars Heikensten anförde att bedömningen av den ekonomiska och finansiella utvecklingen i Sverige och omvärlden, synen på inflationsutsikterna samt värderingen av det penningpolitiska läget inte nu föranleder någon ändring av reporäntan.

 

Han föreslog därför en fast repa med löptiden 1999-04-14- 1999-04-21 till en oförändrad reporänta på 2,90 procent samt en fast repa med löptiden 1999-04-21 – 1999-04-28 till en reporänta på 2,90 procent.

 

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

Vid protokollet

Ann-Kristin Johnsson

 

Justeras:

Lars Heikensten                                        Eva Srejber

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?