Särskilt protokoll från direktionens sammanträde 1999-02-25

Närvarande

Urban Bäckström, ordförande
Lars Heikensten
Eva Srejber
Kerstin Hessius
Lars Nyberg
    ---
Sven Hulterström, fullmäktiges ordf.
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordf.
    ---
Kerstin Alm
Björn Hasselgren
Åsa Sydén
Michael Wallin
Staffan Viotti

 

§ 1. Riksbankens reporänta

Vice riksbankschefen Lars Heikensten anförde att bedömningen av den ekonomiska och finansiella utvecklingen i Sverige och omvärlden och synen på inflationsutsikterna samt värderingen av det penningpolitiska läget för-anleder inte nu någon förändring av reporäntan.

 

Han föreslog därför att annonsera en fast repa med löptiden 1999-03-03 – 1999-03-10 till en oförändrad reporänta på 3,15 procent samt en fast repa med löptiden 1999-03-10 – 1999-03-17 till en oförändrad reporänta på 3,15 procent.

 

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


Vid protokollet:
Kerstin Alm

 

Justeras:
Urban Bäckström                 Lars Nyberg

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?