Sverige bland de första att ansluta till ny standard för finansiell statistik

Datum

Som ett av de första länderna i världen ansluter Sverige sig idag till IMF:s nya gemensamma statistikstandard SDDS plus. Det innebär att Sverige förbinder sig att leva upp till IMF:s krav på ett lands ekonomiska och finansiella statistik.

– Gemensamma statistikstandarder med krav på transparens och tillgänglighet bidrar till att stärka den finansiella stabiliteten i världen, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Statistikstandard belyser finansiella risker

Sedan 1996 är Sverige anslutet till IMF:s datastandard SDDS. Syftet med standarden är att öka kvaliteten och tillgängligheten av jämförbara data mellan länderna för att undvika eller snabbare kunna lösa ekonomiska kriser.

 

Standarden utökas nu med nya statistikkrav främst inom det finansiella området. Det ska bli lättare att jämföra data internationellt och skapa en djupare förståelse för:

  • risker i den finansiella sektorn
  • gränsöverskridande finansiella kopplingar
  • möjliga sårbarheter

– En anslutning till SDDS plus ligger i linje med Sveriges och Riksbankens syn på öppenhet och transparens, samt vikten av internationellt jämförbar statistik av god kvalitet. Att Sverige dessutom är ett land med stor finansiell sektor, gör det naturligt att Sverige följer IMF:s rekommendation för systemviktiga länder att ansluta sig till SDDS Plus, säger Ingves.

Flera myndigheter producerar statistiken

Statistiken som berörs produceras av Statistiska Centralbyrån, Riksgälden, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet och Sveriges riksbank.

 

Från den 1 januari 2015 kommer det nationella koordineringsansvaret för SDDS plus i Sverige att tas över av Statistiska Centralbyrån.

 

Läs mer om SDDS plus på IMF:s hemsida

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?