Sven-Erik Österberg lämnar riksbanksfullmäktige

Datum

Regeringen har utsett riksbanksfullmäktiges vice ordförande Sven-Erik Österberg till ny ledamot i Finansinspektionens styrelse från den 1 augusti. Efter årsskiftet går han in som ny ordförande i styrelsen. Österberg, som varit vice ordförande i riksbanksfullmäktige sedan 2011, lämnar därför riksbanksfullmäktige efter valet. Se även regeringens webbplats.

 

Riksbanksfullmäktige består av elva ledamöter och lika många suppleanter. Ledamöterna utses av riksdagen och har samma mandatperiod som riksdagsledamöterna. Fullmäktige väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Fullmäktige utser ledamöter i direktionen och har till uppgift att löpande följa Riksbankens verksamhet och direktionsledamöternas arbete.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?