Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv

Datum

Daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas Söderberg analyserar skuggbankernas roll i det svenska finansiella systemet.

Skuggbanker lyder inte under samma reglering och tillsyn som vanliga banker och spelade en stor roll för den globala finanskrisen.

 

Författarna visar att den svenska skuggbanksektorn är relativt liten jämfört med den traditionella svenska banksektorn och jämfört med skuggbanksektorn i flera andra länder. Den svenska skuggbanksektorn utgörs dessutom i huvudsak av fonder som är reglerade och under tillsyn av Finansinspektionen. De svenska skuggbankerna bidrar till finansieringen av de svenska bankerna, främst genom investeringar i bankernas räntebärande värdepapper. Penningmarknadsfonder i USA bidrar dock mer än dubbelt så mycket till de svenska bankernas finansiering jämfört med de svenska skuggbankerna. Det innebär att skuggbanksektorn utomlands har större betydelse för det svenska finansiella systemet än den svenska skuggbanksektorn. Avslutningsvis framhåller författarna behovet av att följa utvecklingen av de svenska och utländska skuggbankerna, eftersom de kan påverka den finansiella stabiliteten i Sverige.

 

Artikeln ingår i årets tredje nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik .


 

Av Daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas Söderberg

Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik och på avdelningen för finansiell stabilitet

Kontaktinformation

Presstjänsten, 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?