Sedelutbytet - hur går det?

Datum

Nästa år får Sverige nya sedlar. I oktober 2015 släpps de första sedlarna ut i handeln – valörerna 20 kronor, 50 kronor, 200 kronor och 1000 kronor. Förberedelserna inom Riksbanken pågår för fullt. Men har man tänkt på allt? Vi frågar Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter.

Christina Wejshammar. Foto: Petter Karlberg.Christina, vad håller ni på med just nu?

– Det är ett intensivt skede just nu. Både inom Riksbanken och branschen sker förberedelser av olika slag. Hos Riksbanken handlar det om att se till att vi har den mängd sedlar vi behöver och att de har rätt kvalitet. Vi behöver också se till att vi har den kapacitet som behövs när utbytet börjar i oktober nästa år.

Ser du några risker för förseningar eller tekniska begränsningar för handeln?

– Vi har en tät kontakt med de olika aktörerna i branschen. Vår bedömning i dag är att branschen är väl förberedd. Handeln är på gång att ställa om sin kassautrustning, Bankomat och Kontanten ställer om sina automater och värdebolagen ställer om sin maskinpark. Ingen har flaggat för några förseningar.

Hur ser ni till att handeln vet hur stora volymer de ska beställa av de nya sedlarna?

– Handeln kommer att beställa nya sedlar allteftersom de behöver fylla på i sina kassor. Det innebär att de successivt får nya sedlar i höst. Riksbanken har räknat på vilken volym av de olika valörerna som behövs när de nya sedlarna kommer. Vi tar inga risker när det gäller detta och följer noggrant kontantanvändningen i samhället när vi uppskattar behovet av nya sedlar.

Hur hanterar ni den ökade arbetsbelastningen för Riksbankens kontanthanteringskontor?

– Vi utökar våra resurser. Det sker bland annat genom rekrytering av nya medarbetare. Vi ska också automatisera hanteringen av ogiltiga sedlar som kommer in för inlösen, vilket gör processen snabbare och mer effektiv.

Och frågan alla undrar över är såklart; NÄR får vi se de nya sedlarna?

– Det vi hittills har visat är de konstnärliga förlagorna. I slutet av februari nästa år visar vi hur sedlarna och mynten slutligen kommer att se ut. De är fantastiskt vackra!

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?