Referensräntan fastställd till 1 procent

Datum

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli – 31 december 2014 till 1,0 procent.

Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2013:55) skall referensräntan fastställas för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken.

 

Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat till närmast högre halva procent. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.

 

Aktuell referensränta och historiska serier finns via länken.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?