Ny bok om historiska fastighetspriser och annan data

Datum

Fredag 23 maj publiceras en ny bok med statistik över det svenska monetära och finansiella systemets framväxt, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012.

Boken: Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012. Foto RiksbankenBoken är den andra i en serie av två böcker om finansiell historia och fokuserar på fastighetspriser, bruttonationalprodukt, aktiekurser, penningmängd, statsskuld och Riksbankens räkenskaper.

 

Sverige är ett litet land, men ger ett intressant historiskt exempel på ett område i Europas periferi med statistiska uppgifter av hög kvalitet. Riksbanken anses vara världens äldsta centralbank. Att presentera dess balansräkningar och centrala monetära och finansiella variabler är därför i sig en unik redogörelse för den monetära historien. Pris-och makroekonomisk stabilitet är en ständigt återkommande fråga. Vad vi kan lära av historien är att tidpunkten för kriser och stora förändringar i det ekonomiska systemet tenderar att vara mycket svåra att förutsäga.

 

I boken presenteras också fastighetspriser som går ända tillbaka till 1870-talet, vilket kan tillföra nya perspektiv till diskussionen kring huruvida prisökningarna på svenska fastigheter kan tolkas i termer av en boprisbubbla eller inte.

 

Boken presenteras på ett seminarium som hålls på Riksbanken fredag 23 maj klockan 10:00. Vice riksbankschef Karolina Ekholm inleder seminariet. Därefter ger Rodney Edvinsson, docent i ekonomisk historia på Stockholms Universitet och en av bokens redaktörer en närmare presentation av bokens innehåll. Slutligen kommenterar Marc Flandreau, professor vid Graduate Institute of International and Development Studies, Genève bokens vetenskapliga bidrag. Seminariet är öppet för journalister.

 

Boken, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekerlids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats. Den första boken publicerades 2010 och presenterar data över växelkurser, priser och löner, för vissa serier ända tillbaka till 1200-talet.

Kontaktinformation

Presstjänsten, 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?