Ingves och Jansson: Utfrågning om penningpolitiken

Datum

På tisdagen deltar riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson i årets tredje utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Ingves redogör där för utvecklingen i svensk ekonomi och lägger i sin inledning särskild vikt vid att diskutera olika förklaringar till den låga inflationen. Han talar om hur svensk ekonomi utvecklats relativt väl men att inflationen är för låg. För att inflationen ska stiga mot inflationsmålet på 2 procent sänkte Riksbankens direktion nyligen reporäntan till noll procent. Först i mitten av 2016, när inflationen tydligt tagit fart, väntas räntan långsamt höjas. Ingves poängterar att räntan nu behöver vara låg för att inflationen ska stiga men höjer också ett varningens finger för att det låga ränteläget samtidigt ökar riskerna för ekonomin kopplade till hushållens höga skuldsättning.

 

Jansson ger sitt perspektiv på de senaste årens förda penningpolitik. Han visar hur inflationen blev tydligt lägre från senare delen av 2013 och framåt och betonar att penningpolitiken reagerat kraftfullt på detta för att säkerställa att inflationsförväntningarna är fortsatt väl förankrade på 2 procent. Jansson poängterar att penningpolitiken är tydligt fokuserad på att få inflationen att stiga. Han bedömer att den mycket expansiva penningpolitik som förs är tillräcklig men framhåller samtidigt att Riksbanken har ytterligare verktyg att ta till om ytterligare stimulans ändå skulle behövas.

 

I länkarna finns bilderna de visar i finansutskottet.

 


 Riksbankschefen och en av de vice riksbankscheferna utfrågas om penningpolitiken av riksdagens finansutskott tre gånger per år.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?