Ingves och Flodén: Utfrågning om penningpolitiken

Datum

På tisdagen deltog riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Ingves redogjorde för utvecklingen i svensk ekonomi. Han lade särskilt fokus på orsakerna bakom den låga inflationen i sin inledning. Ingves betonade att det mycket låga ränteläget bidrar till att inflationen stiger mot målet och ekonomin stärks. Den låga räntan bidrar samtidigt till att öka riskerna förknippade med hushållens höga skuldsättning och utvecklingen på bostadsmarknaden. Ingves framhöll därför att det brådskar för andra politikområden att vidta åtgärder för att hantera dessa risker.

 

Flodén gav sitt perspektiv på penningpolitiken. Han diskuterade skälen till den låga inflationen och motiven bakom räntesänkningen i juli, som han ställde sig bakom. Det finns flera skäl att oroas över den låga inflationen, menade Flodén. För att inflation ska stiga mot målet tillräckligt snabbt är den låga räntan oundviklig, enligt honom. Liksom Ingves såg Flodén dock att det låga ränteläget kan ge upphov till risker med hushållens skuldsättning, och framhöll att de måste hanteras av andra politikområden.

 

I länkarna finns de bilder de visade i finansutskottet.

 


 

Riksbankschefen och en av de vice riksbankscheferna utfrågas om penningpolitiken av riksdagens finansutskott tre gånger per år.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?