Ingves och Ekholm: Utfrågning om penningpolitiken

Datum

Under torsdagen deltog riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Karolina Ekholm i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Ingves redogjorde för läget i svensk ekonomi som sedan finanskrisen utvecklats väl jämfört med många länder i vår omvärld, både vad gäller BNP och arbetsmarknad. I sin inledning till utfrågningen lade Ingves särskilt fokus på inflationen och arbetslösheten i Sverige. Den låga inflationen innebär att penningpolitiken nu behöver vara expansiv och Ingves betonade att reporäntan behöver vara låg tills inflationen tar fart. Den låga räntan bidrar även till att arbetslösheten sjunker. Men för att få ner arbetslösheten mer påtagligt krävs också åtgärder inom andra politikområden.

 

Ekholm gav sitt perspektiv på penningpolitiken, att hon stått bakom de senast fattade penningpolitiska besluten men också att hon tidigare reserverat sig till förmån för en mer expansiv penningpolitik. Ekholm talade om hur ränteskillnader mot omvärlden kan påverka kronan, om skuldsättningens roll i de penningpolitiska besluten och vikten av att värna förtroendet för inflationsmålet.

 

I länkarna finns de bilder de visade i finansutskottet.

 


Riksbankschefen och en av de vice riksbankscheferna utfrågas om penningpolitiken av riksdagens finansutskott tre gånger per år.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?