Ingves: What will Basel III deliver?

Datum

Efter finanskrisen påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt och starkare regelverk för banker. Regelverket som går under namnet Basel III är nu i stora delar färdigt.

I egenskap av ordförande för Baselkommittén för banktillsyn, den organisation som ansvarat för att ta fram Basel III-regelverket, har riksbankschef Stefan Ingves bidragit med en artikel i den senaste utgåvan av South East Asian Central Banks (SEACEN) Financial Stability Journal. I artikeln beskriver Stefan Ingves hur Basel III-regelverket är tänkt att stärka den finansiella stabiliteten globalt. Han förklarar även att tillämpningen av regelverket är den främsta utmaningen för Baselkommittén framöver. En jämförbar och trovärdig tillämpning världen över är nödvändig för att reglerna ska ha den avsedda effekten.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?