Ingves: Restoring confidence in banks

Datum

Mångas förtroende för banksektorn gick förlorad under finanskrisen. Basel III-överenskommelsen är en viktig del i att återuppbygga detta förtroende. En annan viktig del är de åtgärder som Baselkommittén genomför rörande bankernas beräkningar av riskviktade tillgångar. Om detta talade riksbankschefen Stefan Ingves i sin roll som ordförande i Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) vid en konferens anordnad av the Global Association of Risk Professionals (GARP) i New York, USA, den 4 mars 2014.

 

Baselkommittén har vidtagit flertalet åtgärder för att stärka banksystemets motståndskraft mot liknande kriser: främst de så kallade Basel III-reformerna. För att förtroendet för banksystemet ska kunna återuppbyggas behövs dock mer. Ingves underströk i sitt tal vikten av Baselkommitténs arbete med att se över och stärka ramverket för bankernas beräkningar av riskviktade tillgångar. Hittills har Baselkommittén publicerat tre studier i ämnet. En slutsats är att skillnaderna i riskvikter mellan olika banker inte endast beror på skillnader i faktisk risk utan även på andra bankspecifika faktorer. För att öka trovärdigheten för regelverket och jämförbarheten mellan bankerna vill Baselkommittén ta fram åtgärder som hjälper till att minska den variation i riskvikterna som inte beror på verklig risk. Samtidigt som man vill att de fortsätter att tillhandahålla lämplig riskkänslighet. Ingves påpekade även att också bankerna borde ha stort intresse i att se till att deras riskviktsmetoder ses som robusta och trovärdiga.

 

Ingves underströk slutligen vikten av konstruktiv dialog mellan tillsynsmyndigheter och industrin i dessa frågor. Bankerna måste – genom egna handlingar - ta en ledande roll i arbetet med att återskapa förtroendet för banksektorn. Att återställa förtroendet för bankerna är avgörande för slutmålet, vilket är att främja finansiell stabilitet och därmed understödja den reala ekonomin.

 

Läs hela talet via länken

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?