Ingves: Finishing the job: next steps for the Basel Committee

Datum

Det senaste året har Baselkommittén varit mycket produktiv. Kommittén har bland annat publicerat betydligt fler policydokument och nya regelverk för banker än tidigare år. Trots detta finns det fortfarande mer kvar att göra och kommittén har inga planer på att dra ner på takten. Detta framhöll riksbankschef Stefan Ingves i sin roll som ordförande i Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) när han talade vid en konferens anordnad av BCBS, Financial Stability Institute och the Reserve Bank of South Africa i Kapstaden, Sydafrika, den 31 januari 2014.

 

Under sitt tal underströk Ingves framför allt de fyra prioriterade teman Baselkommittén kommer att fokusera på under de närmsta två åren: att slutföra den reformagenda man åtagit sig efter krisen, att övervaka och utvärdera implementeringen av dessa reformer, att ta fram policyförslag och åtgärder för att minska problemen med att bankernas egna beräkningar av sina riskvägda tillgångar varierar i för stor utsträckning, och sist men inte minst att fortsätta arbetet med att främja effektiv tillsyn. Ett viktigt projekt i Baselkommitténs arbetsplan är att slutföra regelverket för bankers strukturella likviditetsrisker, Net Stable Funding Ratio (NSFR). Man kommer även att fortsätta utföra och utveckla de landspecifika utvärderingarna av hur länder tillämpar Baselregelverken (RCAPs) till dess att samtliga av Baselkommitténs medlemsjurisdiktioner har utvärderats. Slutligen framhöll Ingves att man oundvikligen kommer att behöva justera vissa aspekter av regelverken och att arbetet med att slutföra reformerna kommer att kräva minst lika mycket insats och engagemang som när de först lanserades.

 

Läs hela talet: Finishing the job: next steps for the Basel Committee

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?