Ekonomisk kommentar: Utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer

Datum

Den svenska marknaden för företagsobligationer växer och mycket talar för att den kommer att fortsätta växa framöver. Dessutom har strukturen på marknaden förändrats de senaste åren, bland annat genom att marknadsplatser har upprättats. Efterhand som marknaden växer och dess struktur förändras blir dess roll i det finansiella systemet och för den finansiella stabiliteten allt viktigare.

Den utestående volymen företagsobligationer och antalet företag som emitterar obligationer har växt markant de senaste åren. Andelen obligationer med lägre kreditvärdighet eller utan kreditbetyg har också ökat. Det ökade utbudet från företagen har mötts av en ökad efterfrågan från investerare.

 

Det låga ränteläget och den stärkta strukturen på marknaden förväntas påverka utvecklingen positivt framöver. Även de nya finansiella regleringar som nu införs kommer att ha betydelse för marknadens utveckling. I dagsläget är det dock svårt att säga vilka de slutgiltiga effekterna av regleringarna kan tänkas bli.

 

I denna ekonomiska kommentar redogörs för utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer samt för de initiativ som tagits för att utveckla marknaden. Därefter diskuteras finansiell reglering som kan tänkas ha betydelse för marknadens utveckling. Avslutningsvis diskuteras hur marknaden kan komma att utvecklas framöver.

 

Läs den ekonomiska kommentaren här.

 


 

Av Fredrik Bonthron

Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?